Portret grada zvijezde

Izložbe

Portret grada zvijezde

Ovom izložbom i pratećim katalogom Gradski muzej Karlovac predstavlja najnoviji ciklus fotografija kojim umjetnički fotograf Goran Vranić nastavlja višegodišnje bavljenje fotografskom interpretacijom detalja arhitekture i urbanizma hrvatskih gradova Zagreba (1994.), Pakraca i Lipika (1996.), Koprivnice (2007.) i Dubrovnika (2008.). Goran Vranić je višestruko povezan s Karlovcem, a spona koju ovom prigodom razotkriva proizašla je iz dinamičnog međuodnosa umjetnika - fotografa i njegovog modela - grada. Dinamika stalnog preispitivanja i pronalaženja, prepoznavanja i zrcaljenja rezultirala je fotografskim kompozicijama široko zasnovanih gradskih vizura lirskog ugođaja i koncentriranim, ponekad gotovo apstraktnim fotografskim kompozicijama detalja arhitekture.

Baveći se Karlovcem Goran Vranić motive pronalazi u staroj karlovačkoj jezgri - Zvijezdi i njezinoj blizini. S odmjerenim poštovanjem fotografski bilježi tragove vremena nataložene oplemenjujućim mirnim tijekom bogatog gradskog života, ali i one nastale u kontekstu dramatičnih zastoja vezanih uz ratno razaranje devedesetih, posvemašnje siromaštvo i opustjelost. Njegove fotografije nude „ubrane“ plodove obilja s pročelja građanskih kuća- koji šetačima često izmiču. Ulazeći u vlažna karlovačka dvorišta, zastajući na trgu osluškujući jeku njegove praznine, koračajući ulicama, zaboravljenu i zanemarenu ljepotu grada pronašao je u oronulim i prašnim, ispucalim i trošnim funkcionalnim i dekorativnim elementima stare gradske arhitekture, ali i u onom trenutnom ritmu životne svakodnevnice opredmećenom loncem rascvjetalog cvijeća, platnenom prozorskom zavjesom ili paukovom mrežom na prašnjavom reljefu. Poveden čarolijom svjetla i sjene zabilježio je osobni doživljaj stare Zvijezde i njezinog današnjeg prašnjavog sjaja. Krećući se unutar ovog okvira, Vranić i nije učinio drugo nego portretirao suvremenu stvarnost grada oslonjenu i uronjenu u 433 godine postojanja grada. Fotografirajući oblikovno bogatstvo sačuvano na obrazima karlovačkih kuća neizravno je rasvjetlio i sadašnjost koju grad živi. Interpretacijom odabranih motiva grada, stvorio je fotografska svjedočanstva suvremenog karlovačkog ozračja te upečatljivo pokazao neraskidivost prostora, vremena i života.

Ukupni autorski opus Gorana Vranića usko je povezan i obilježen s njegovim profesionalnim radom fotografa specijaliziranog za predmete pokretne i nepokretne materijalne kulturne baštine i suvremene likovne umjetnosti. Afinitet prema tragovima ljudske prisutnosti i djelovanja u prostoru i vremenu motivira ga i u umjetničkom djelovanju koje obilježava nenametljiva strpljivost u stvaranju te naglašena cjelovitost i izražajnost ostvarenih ciklusa. Dosadašnje Vranićevo bavljenje brodicama, suhozidima i gradovima - među koje se ovim ciklusom fotografija i izložbom uvrstio i grad Karlovac, promoviralo ih je u autentična mjerila ljudskosti, u svjedočanstva prostora i vremena, u portrete života.

Antonija Škrtić